Wyszukiwanie Google lub innych stron z linii komend Linuksa

Pytanie: Jak wyszukiwać w Google z linii komend?

To porada, dla osób spędzających sporo czasu w konsoli...
Po dodaniu poniższych wpisów do pliku .bashrc, możemy wyszukiwać prosto z lini komend.

encode() { echo -n $@ | perl -pe's/([^-_.~A-Za-z0-9])/sprintf("%%%02X", ord($1))/seg'; }
google() { firefox http://www.google.com/search?hl=pl#q="`encode $@`" ;}
yt() { firefox http://www.youtube.com/results?search_query="`encode $@`" ;}
aur() { firefox https://aur.archlinux.org/packages/?O=0\&K="`encode $@`" ;}
wiki() { firefox http://pl.wikipedia.org/w/index.php?search="`encode $@`" ;}
abc() { firefox https://howto.abclinuksa.pl/?s="`encode $@`" ;}
film() { firefox http://www.filmweb.pl/search?q="`encode $@`" ;}

Jak widać łatwo możemy utworzyć polecenia dla różnych często używanych przez nas wyszukiwań.
Po zmodyfikowaniu .bashrc, należy się przelogować lub wydać komendę:

$ source .bashrc

Przykłady użycia:

$ google Jak żyć? #wyszukiwanie na google
$ yt Konsola Linuxa #szukamy na Youtube
$ aur gimp #coś dla użytkowników Arch/Manjaro
$ wiki Manjaro #szukamy na polskiej Wikipedii
$ abc Google #szukamy na howto.abclinuksa.pl 😉
$ film Revolution OS #szukamy na filmwebie

Polecenie otwiera stronę z wynikami wyszukiwania w Firefoxie, lub w jego nowej karcie gdy jest już wcześniej uruchomiony.

 

Jak sprawdzić wersję jądra, dystrybucji z linii komend

Pytanie: Jak sprawdzić jakiej wersji jądra aktualnie używa moja dystrybucja?

Wersję aktualnie działającego jądra Linux możemy sprawdzić poleceniem:

$ cat /proc/version

Przykładowe wyjście:

Linux version 3.19.2-1-MANJARO (builduser@manjaro) (gcc version 4.9.2 20150304 (prerelease) (GCC) ) #1 SMP PREEMPT Wed Mar 18 22:29:52 UTC 2015

Podobne informacje uzyskamy za pomocą komendy:

$ uname -a
Linux manjaro 3.19.2-1-MANJARO #1 SMP PREEMPT Wed Mar 18 22:29:52 UTC 2015 x86_64 GNU/Linux
Pytanie: Jak sprawdzić informacje na temat aktualnie używanej dystrybucji i jej wersji?
$ lsb_release -a
LSB Version:  n/a
Distributor ID: ManjaroLinux
Description:  Manjaro Linux
Release:    0.8.12
Codename:    Ascella
 

Zdalne przyrostowe kopie zapasowe ssh + rsync

Pytanie: Jak zrobić zdalną kopię zapasową?

Jeśli chcesz stworzyć zdalną kopię zapasową jakiegoś katalogu z jednego komputera na innym możesz użyć programu rsync. Oczywiście musisz mieć konto użytkownika na zdalnym komputerze.
Polecenie:

rsync -vare ssh janek@192.168.0.2:/home/janek/Dokumenty/* /home/janek/backup/

Tutaj tworzymy kopię zapasową wszystkich plików z katalogu /home/janek/Dokumenty/ z maszyny o numerze IP o 192.168.0.2. Kopia zostanie utworzona na lokalnym komputerze w katalogu /home/janek/backup/.

Dodatkowym atutem jest to, że kopia utworzona w ten sposób jest przyrostowa. Oznacza to że wszystkie pliki kopiujemy tylko za pierwszym razem. Gdy następnym razem wykonamy podane polecenie, kopiowana nie będzie już całość ale tylko nowe lub zmienione pliki.

 

Jak pobrać playlistę z YouTube pod Linuksem

Pytanie: Jak pobierać całe playlisty z youtube pod Linuksem?

Jeśli znalazłeś na youtube fajną playlistę z teledyskami, filmami lub tutorialami i chciałbyś ją całą pobrać na dysk - z pomocą przychodzi świetny skrypt youtube-dl.

Adres URL playlisty, którą będziemy ściągać należy skopiować z paska adresu przeglądarki WWW. Adres playlisty jest w formacie https://www.youtube.com/playlist?list=XXXXXXXXXXXXXX.
Czytaj dalej...

 

Jak sprawdzić jakie porty są otwarte na Linuksie

Pytanie: Jak mogę sprawdzić jakie porty mam aktualnie otwarte na moim Linuksie?

Jeśli port jest otwarty, oznacza to że jest aktywny działający program lub deamon, który używa danego numeru portu do komunikacji z innymi programami. Jeśli chcesz sprawdzić które porty są otwarte na lokalnym systemie Linux, możesz użyć komendy netstat. Pokazane polecenie pokaże listę wszystkich aktywnych deamonów. W kolumnie "Local Address" widać adres IP oraz port TCP/UDP na którym nasłuchuje każdy deamon.
Czytaj dalej...