Wyszukiwanie Google lub innych stron z linii komend Linuksa

Pytanie: Jak wyszukiwać w Google z linii komend?

To porada, dla osób spędzających sporo czasu w konsoli...
Po dodaniu poniższych wpisów do pliku .bashrc, możemy wyszukiwać prosto z lini komend.

encode() { echo -n $@ | perl -pe's/([^-_.~A-Za-z0-9])/sprintf("%%%02X", ord($1))/seg'; }
google() { firefox http://www.google.com/search?hl=pl#q="`encode $@`" ;}
yt() { firefox http://www.youtube.com/results?search_query="`encode $@`" ;}
aur() { firefox https://aur.archlinux.org/packages/?O=0\&K="`encode $@`" ;}
wiki() { firefox http://pl.wikipedia.org/w/index.php?search="`encode $@`" ;}
abc() { firefox https://howto.abclinuksa.pl/?s="`encode $@`" ;}
film() { firefox http://www.filmweb.pl/search?q="`encode $@`" ;}

Jak widać łatwo możemy utworzyć polecenia dla różnych często używanych przez nas wyszukiwań.
Po zmodyfikowaniu .bashrc, należy się przelogować lub wydać komendę:

$ source .bashrc

Przykłady użycia:

$ google Jak żyć? #wyszukiwanie na google
$ yt Konsola Linuxa #szukamy na Youtube
$ aur gimp #coś dla użytkowników Arch/Manjaro
$ wiki Manjaro #szukamy na polskiej Wikipedii
$ abc Google #szukamy na howto.abclinuksa.pl 😉
$ film Revolution OS #szukamy na filmwebie

Polecenie otwiera stronę z wynikami wyszukiwania w Firefoxie, lub w jego nowej karcie gdy jest już wcześniej uruchomiony.

Skomentuj