Jak sprawdzić wersję jądra, dystrybucji z linii komend

Pytanie: Jak sprawdzić jakiej wersji jądra aktualnie używa moja dystrybucja?

Wersję aktualnie działającego jądra Linux możemy sprawdzić poleceniem:

$ cat /proc/version

Przykładowe wyjście:

Linux version 3.19.2-1-MANJARO (builduser@manjaro) (gcc version 4.9.2 20150304 (prerelease) (GCC) ) #1 SMP PREEMPT Wed Mar 18 22:29:52 UTC 2015

Podobne informacje uzyskamy za pomocą komendy:

$ uname -a
Linux manjaro 3.19.2-1-MANJARO #1 SMP PREEMPT Wed Mar 18 22:29:52 UTC 2015 x86_64 GNU/Linux
Pytanie: Jak sprawdzić informacje na temat aktualnie używanej dystrybucji i jej wersji?
$ lsb_release -a
LSB Version:  n/a
Distributor ID: ManjaroLinux
Description:  Manjaro Linux
Release:    0.8.12
Codename:    Ascella

Skomentuj