Jak sprawdzić wersję jądra, dystrybucji z linii komend

Pytanie: Jak sprawdzić jakiej wersji jądra aktualnie używa moja dystrybucja? Wersję aktualnie działającego jądra Linux możemy sprawdzić poleceniem: $ cat /proc/version Przykładowe wyjście: Linux version 3.19.2-1-MANJARO (builduser@manjaro) (gcc version 4.9.2 20150304 (prerelease) (GCC) ) #1 SMP PREEMPT Wed Mar 18 22:29:52 UTC 2015 Podobne informacje uzyskamy za pomocą komendy: $ uname -a Linux manjaro 3.19.2-1-MANJARO […]
Czytaj dalej…