Wyszukiwanie Google lub innych stron z linii komend Linuksa

Pytanie: Jak wyszukiwać w Google z linii komend? To porada, dla osób spędzających sporo czasu w konsoli… Po dodaniu poniższych wpisów do pliku .bashrc, możemy wyszukiwać prosto z lini komend. encode() { echo -n $@ | perl -pe’s/([^-_.~A-Za-z0-9])/sprintf(„%%%02X”, ord($1))/seg’; } google() { firefox http://www.google.com/search?hl=pl#q=”`encode $@`” ;} yt() { firefox http://www.youtube.com/results?search_query=”`encode $@`” ;} aur() { firefox […]
Czytaj dalej…

 

Jak sprawdzić wersję jądra, dystrybucji z linii komend

Pytanie: Jak sprawdzić jakiej wersji jądra aktualnie używa moja dystrybucja? Wersję aktualnie działającego jądra Linux możemy sprawdzić poleceniem: $ cat /proc/version Przykładowe wyjście: Linux version 3.19.2-1-MANJARO (builduser@manjaro) (gcc version 4.9.2 20150304 (prerelease) (GCC) ) #1 SMP PREEMPT Wed Mar 18 22:29:52 UTC 2015 Podobne informacje uzyskamy za pomocą komendy: $ uname -a Linux manjaro 3.19.2-1-MANJARO […]
Czytaj dalej…

 

Zdalne przyrostowe kopie zapasowe ssh + rsync

Pytanie: Jak zrobić zdalną kopię zapasową? Jeśli chcesz stworzyć zdalną kopię zapasową jakiegoś katalogu z jednego komputera na innym możesz użyć programu rsync. Oczywiście musisz mieć konto użytkownika na zdalnym komputerze. Polecenie: rsync -vare ssh janek@192.168.0.2:/home/janek/Dokumenty/* /home/janek/backup/ Tutaj tworzymy kopię zapasową wszystkich plików z katalogu /home/janek/Dokumenty/ z maszyny o numerze IP o 192.168.0.2. Kopia zostanie […]
Czytaj dalej…

 

Jak pobrać playlistę z YouTube pod Linuksem

Pytanie: Jak pobierać całe playlisty z youtube pod Linuksem? Jeśli znalazłeś na youtube fajną playlistę z teledyskami, filmami lub tutorialami i chciałbyś ją całą pobrać na dysk – z pomocą przychodzi świetny skrypt youtube-dl. Adres URL playlisty, którą będziemy ściągać należy skopiować z paska adresu przeglądarki WWW. Adres playlisty jest w formacie https://www.youtube.com/playlist?list=XXXXXXXXXXXXXX.
Czytaj dalej…

 

Jak sprawdzić jakie porty są otwarte na Linuksie

Pytanie: Jak mogę sprawdzić jakie porty mam aktualnie otwarte na moim Linuksie? Jeśli port jest otwarty, oznacza to że jest aktywny działający program lub deamon, który używa danego numeru portu do komunikacji z innymi programami. Jeśli chcesz sprawdzić które porty są otwarte na lokalnym systemie Linux, możesz użyć komendy netstat. Pokazane polecenie pokaże listę wszystkich […]
Czytaj dalej…