Jak sprawdzić jakie porty są otwarte na Linuksie

Pytanie: Jak mogę sprawdzić jakie porty mam aktualnie otwarte na moim Linuksie?

Jeśli port jest otwarty, oznacza to że jest aktywny działający program lub deamon, który używa danego numeru portu do komunikacji z innymi programami. Jeśli chcesz sprawdzić które porty są otwarte na lokalnym systemie Linux, możesz użyć komendy netstat. Pokazane polecenie pokaże listę wszystkich aktywnych deamonów. W kolumnie "Local Address" widać adres IP oraz port TCP/UDP na którym nasłuchuje każdy deamon.

# netstat -ntulp
Active Internet connections (only servers)
Proto Recv-Q Send-Q Local Address      Foreign Address     State    PID/Program name  
tcp    0   0 127.0.0.1:5939     0.0.0.0:*        LISTEN   522/teamviewerd   
tcp6    0   0 :::3306         :::*          LISTEN   471/mysqld     
tcp6    0   0 :::80          :::*          LISTEN   540/httpd      
udp    0   0 0.0.0.0:1900      0.0.0.0:*              1108/firefox    
udp    0   0 0.0.0.0:68       0.0.0.0:*              797/dhclient    
udp    0   0 0.0.0.0:6239      0.0.0.0:*              797/dhclient    
udp    0   0 192.168.1.4:123     0.0.0.0:*              516/ntpd      
udp    0   0 127.0.0.1:123      0.0.0.0:*              516/ntpd      
udp    0   0 0.0.0.0:123       0.0.0.0:*              516/ntpd      
udp6    0   0 fe80::216:aff:fe0b::123 :::*                516/ntpd      
udp6    0   0 ::1:123         :::*                516/ntpd      
udp6    0   0 :::123         :::*                516/ntpd      
udp6    0   0 :::47709        :::*                797/dhclient    
         

Skomentuj