Wyszukiwanie Google lub innych stron z linii komend Linuksa

Pytanie: Jak wyszukiwać w Google z linii komend? To porada, dla osób spędzających sporo czasu w konsoli… Po dodaniu poniższych wpisów do pliku .bashrc, możemy wyszukiwać prosto z lini komend. encode() { echo -n $@ | perl -pe’s/([^-_.~A-Za-z0-9])/sprintf(„%%%02X”, ord($1))/seg’; } google() { firefox http://www.google.com/search?hl=pl#q=”`encode $@`” ;} yt() { firefox http://www.youtube.com/results?search_query=”`encode $@`” ;} aur() { firefox […]
Czytaj dalej…

 

Jak sprawdzić wersję jądra, dystrybucji z linii komend

Pytanie: Jak sprawdzić jakiej wersji jądra aktualnie używa moja dystrybucja? Wersję aktualnie działającego jądra Linux możemy sprawdzić poleceniem: $ cat /proc/version Przykładowe wyjście: Linux version 3.19.2-1-MANJARO (builduser@manjaro) (gcc version 4.9.2 20150304 (prerelease) (GCC) ) #1 SMP PREEMPT Wed Mar 18 22:29:52 UTC 2015 Podobne informacje uzyskamy za pomocą komendy: $ uname -a Linux manjaro 3.19.2-1-MANJARO […]
Czytaj dalej…